Kerstgala

Kerstgala

Op 14 december 2013 vond het landelijke rotaract kerstgala plaats in Alkmaar.

Wij bedanken alle gasten voor hun komst!

Promofilmpje

Charity: Stichting Vrienden van de Alk

De Alk is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Op dit moment bezoeken 230 leerlingen de Alk en volgen onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke hulpvraag in verband met een verstandelijke beperking, bijkomende fysieke beperkingen en vormen van autisme.

Op De Alk bereiden de leerlingen zich voor op hun rol in de maatschappij. Zij willen werken voor een echt salaris of in de vorm van dagbesteding, zo mogelijk zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding en meedoen in sport, vrije tijd en in burgerschap. Daar is veel voor nodig. En niet alles kan betaald worden van het onderwijsbudget.

Daarom bestaat Stichting Vrienden van de Alk. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen in het onderwijs, in het bijzonder die kinderen die op de school De Alk, gevestigd te Alkmaar, onderwijs volgen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting Vrienden van De Alk is een onafhankelijke stichting, die in goede samenwerking met de directie van de ZMLK school De Alk en het bestuur van de overkoepelende stichting De Ruimte ernaar streeft om fondsen te werven die besteed worden voor bijzondere voorzieningen of activiteiten voor de kinderen van De Alk. De stichting Vrienden van De Alk is verantwoordelijk voor de beslissingen over de besteding van de middelen.

De stichting streeft er naar om de totstandkoming van bijzondere voorzieningen te steunen die vanuit het bestaande overheidsbeleid er niet zouden komen of niet realiseerbaar zouden zijn in de gewenste vorm. Met een bijdrage van alle gasten van het Rotaract Kerstgala kunnen wij deze stichting hier enorm mee steunen!

Vrienden van de Alk