Wat word jij?

Op 7 december 2016 organiseerde Rotaract Club Alkmaar in samenwerking met Hogeschool InHolland Alkmaar ‘Wat word jij’.

‘Wat word jij’ is een project dat zich richt op de studiekeuze van middelbare scholieren. Het maken van een juiste studiekeuze is een lastig proces. Het is voor leerlingen vaak moeilijk voor te stellen hoe hun werkzame toekomst er precies uit ziet.
De voorlichtingen die worden gegeven op hoge scholen zijn meestal opleidingsgericht. De inhoud van de opleiding komt volop aan bod. Hoe een beroep er echter in de dagelijkse praktijk uitziet ontbreekt veelal.

De hersenen van pubers zijn nog in volle ontwikkeling. De prefrontale cortex (emotiegebied) is echter al volledig ontwikkeld. Jongeren in de pubertijd kunnen hierdoor informatie beter verwerken als het in het emotiegebied binnen komt. Dit wil zeggen dat inspirerende verhalen en ervaringen meer impact hebben dan droge abstracte informatie.

Vanuit deze wetenschap zijn wij van mening dat het opleidingskeuzeproces het beste kan worden gestart met een beroepenvoorlichting. Binnen deze beroepenvoorlichting staan de ervaringen van young professionals in hun dagelijkse werkzame leven centraal.

Op 7 december 2016 zullen wij vanuit onze vakgebieden een beroepenvoorlichting verzorgen voor middelbare scholieren voorafgaand aan de open avond van InHolland Alkmaar.